ระบบแจ้งงานบริการศูนย์ธุรกิจสมุย

แจ้งงานบริการ บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการบริการ ทะเบียนอุปกรณ์เครื่องจักร

บันทึกข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการบริการภายในและภายนอกองค์กร

ระบบทะเบียนอุปกรณ์

ระบบทะเบียนอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการบริการ อุปกรณ์เครื่องจักรและ อุปกรณ์ ต่อพ่วงภายในองค์กร

รายงานข้อมูลการทำงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ